เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
            เราเพียงมอบความทรงจำที่ดี


สมาคมมัคคุเทศก์ไทเปเป็นสถานที่พบปะสำหรับเหล่าไกด์ทั้งหลาย

พวกเรายังให้บริการแนะนำนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศอีกด้วย

Our Services


จองโรงแรมพัก

เราและเครือข่ายการจองร่วมกันเพื่อให้บริการสำรองห้องพัก

รถบริการนำทาง

เราได้ร่วมมือกับเครือข่ายเว็บไซต์จองห้องพัก เพื่อให้บริการสำรองห้องพั

บริการไกด์นำเที่ยว

เรามีบริการจัดไกด์

บริการสมาชิก

บริการสมาชิกไกด์นำเที่ยว

สถานที่น่าเที่ยวของไต้หวัน